Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

COVID-19 | Nyheder og orienteringer

Senest opdateret d. 1. marts, kl. 9.30
Foreningen opdaterer løbende denne nyhed, når der kommer væsentlige nye informationer relateret til COVID-19.
De senest opdaterede retningslinjer kan findes  her  
Find...

Slider

Vedtægter for frie skoler og gymnasier

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Vedtægter for frie skoler og gymnasier

  Alle nyoprettede frie grundskoler og private gymnasier skal i henhold til loven være selvejende institutioner med vedtægter, der er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet. Skolens første vedtægt skal således godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) , inden den er gældende.

  Skoler, der har godkendte vedtægter, kan ændre disse, uden at det kræver Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse. Alene ved sammenlægning, spaltning eller ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne godkendes af Børne- og undervisningsministeriet. Vedtægterne er gyldige fra det tidspunkt, de er underskrevet af bestyrelsen og offentliggjort på skolens hjemmeside. Vedtægter træder tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Det skal fremgå, hvornår vedtægter første gang er godkendt af ministeriet, hvornår vedtægterne er vedtaget, og hvornår vedtægterne er offentliggjort på hjemmesiden. Ved ændring i vedtægterne skal disse opdateres, således at de er i tråd med gældende krav i henhold til vedtægtsbekendtgørelsen.

   Vedtægter for private gymnasier:

  Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

  Vedtægter for frie grundskoler:

  Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

  Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, har godkendt følgende forslag til standardvedtægt for frie grundskoler:

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

   

  Få information om skolens vedtægter og generalforsamling under punktet Bestyrelser.

   

  Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet for rådgivning, inden skolen ændrer vedtægten.

  De 7 samfundsløfter

  Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har et fælles kodeks for samfundsansvar - de 7 samfundsløfter.

  Se hvordan de frie og private skoler tager samfundsansvar her

  De 7 samfundsloefter180

  Nye ansættelses- og lønaftaleskabeloner for ledere ved frie grundskoler. Læs mere.

  Ny overenskomst indgået med HK. Læs her

  Tilmeld dig nyhedsbrev >>

  Nyheder fra Danmarks Private Skoler

  Kommende kurser

  Webinar for bestyrelsesformand og -næstformand
  Et webinar om lederudviklingssamtaler og lønforhandling med skolens ledelse.

  D. 18. februar. Læs mere her.

  Frist for tilmelding d. 11. februar 2021

  Find skole >>

  Danmarks Private Skoler er organisation for private grundskoler, gymnasier, hf og studenterkurser fordelt over hele Danmark.

  Klik på kortet og få en liste over skolerne.