Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Nyborg Friskole sætter fokus på følelser

Det er ikke kun fagligheden, der fylder i hverdagen på Nyborg Friskole. Der arbejdes med Emotionel Intelligens som forudsætning for god kommunikation og gode arbejdsværdier hos hele personalet. Skolen skal arbejde videre med det i fremtiden,...

Skoleportræt | Skærbæk Realskole – den første danske skole i Nordslesvig

Kort efter Første Verdenskrig åbnede Skærbæk Realskole. Skolen blev oprettet af dansksindede i den nordvestlige del af Nordslesvig [1] for at styrke dansk kultur. I dag har skolen et globalt udsyn og ser grænseegnens tosprogethed og...

Debatindlæg | Karsten Suhr: Uden frihed dør de frie skoler, og det er måske i virkeligheden målet

Fri- og privatskolerne skal reguleres, skrev DSU-formand Frederik Vad Nielsen for nylig i et debatindlæg og kom med syv bud på hvordan. Formand for Danmarks Private Skoler forholder sig her til alle forslagene.
Den får ikke for lidt på...

Regeringen dropper spareforslag

Finansminister Nicolai Wammen meddelte i går, i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, at regeringen trækker forslaget om at sænke de frie grundskolers koblingsprocent fra 76 til 71% fra 2021.
”Jeg må bare konstatere, at der ikke er...

Ny inspirationsguide: Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?

Den nye inspirationsguide "Hvordan kan vi tale om samfundsansvaret?" er tænkt som en hjælp til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, skolen iværksætter med det underliggende formål at handle til gavn for samfundet.
Det, at man...

Ny undersøgelse: Elever fra private grundskolers videre vej i uddannelse og beskæftigelse

Center for Sociologisk Analyse (CSA) har for Danmarks Private Skoler udarbejdet en rapport, der sætter fokus på privatskoleelevers overgang til uddannelse og arbejdsmarked efter endt grundskole.
Rapporten beskæftiger sig bl.a. med, i hvilket...

Analyse af frie grundskolers tilskudsfordeling

Analyse af frie grundskolers tilskudsfordeling, egendækning og den reelle koblingsprocent samt finansiel robusthed
På baggrund af Socialdemokraternes udtalelser, under folketingsvalgkampen 2019, og deres forslag om differentieret...

Frit skolevalg. Fordi valgmuligheder er velfærd

previous arrow
next arrow
Slider

Skoler med 10 – 34 ansatte

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Skoler med arbejdsmiljøorganisation (10 – 34 ansatte)

  Etablering af arbejdsmiljøorganisation

  På skolermed 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed foregå i en arbejdsmiljøorganisation.

  Arbejdsmiljøorganisationen omfatter alle ansatte på skolen.

  Alle ansatte, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere, medregnes.

  Arbejdsmiljøorganisation i 1. niveau

  På skoler med 10 - 34 ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i 1. niveau.

  Arbejdsmiljøorganisationen består af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand. Formanden skal kunne handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål.

  Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

  Hvis et eller flere medlemmer ikke er til stede, varetager de tilstedeværende arbejdsmiljøorganisationens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i medlemmers fravær, skal hurtigst muligt meddeles disse.

  En arbejdsmiljøorganisation i 1. niveau skal varetage både de strategiske, dvs. overordnede opgaver, og de operationelle, dvs. daglige opgaver.
   
   
  Årlig arbejdsmiljødrøftelse

  På skolermed arbejdsmiljøorganisation skal arbejdsgiveren hvert år i samarbejde med medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne

  1. tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år,

  2. fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller,

  3. vurderer, om det foregående års mål er nået og

  4. fastlægger mål for det kommende års samarbejde.

  Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

   Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.


   Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent. Gymnasieområdet

  3330 7925

  Send sikker mail til Erik. Klik her.


  Fakta om private grundskoler

  ”Skole” er et varmt emne i den politiske debat. De private skoler bliver ofte bragt ind i denne debat. Argumenterne kan af og til kan være værdiladede – og ovenikøbet uden hold i fakta.

  Publikationen ”Fakta om private grundskoler” (2019) indeholder fakta om de private grundskolers rammevilkår, økonomi, socioøkonomiske elevfordeling, fripladser, mønsterbrydere, elever med særlige behov, resultater og undervisningseffekt samt om forældrenes valg af skole.

  Læs: Fakta om private grundskoler (2019)

  Nye ansættelses- og lønaftaleskabeloner for ledere ved frie grundskoler. Læs mere.

  Ny overenskomst indgået med HK. Læs her

  Den ny ferielovs betydning for lærernes arbejdstid. Læs her

  Kommende kurser

  • Konference for bestyrelse og skoleledelse - fokus på samarbejdet, når potentielle udfordringer opstår. D. 23. januar. Klik her
   Frist for tilmelding er d. 20. december
  • Skolelederkonferencen 2020. Klik her
   Frist for tilmelding er d. 5. januar
  • Fyraftensmøder om bestyrelsens- og ledelsens arbejde og samarbejde. Klik her
   Frist for tilmelding er d. 17. februar
  • Seminar for specialkoordinatorer. D. 23.-24. april. Klik her
   Frist for tilmelding er d.12. februar.
  • Informationsmøder om aktuelle emner for sektoren. Klik her
   Frist for tilmelding er den 27. februar
  • Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Klik her
  • Kurser i skoleåret 2019/20. Læs her

  Find skole >>

  Tilmeld til nyhedsbrev

  Nyheder fra Danmarks Private Skoler