Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Sekretariatet i ferieperioden

Fra og med fredag d. 3. juli til og med tirsdag d. 4. august holder Danmarks Private Skolers sekretariat lukket.
Ved henvendelser af uopsættelig karakter kan du kontakte sekretariatschef Søren Lodahl -  Link til kontakt...

Slider

Skoler med 10 – 34 ansatte

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Skoler med arbejdsmiljøorganisation (10 – 34 ansatte)

  Etablering af arbejdsmiljøorganisation

  På skolermed 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed foregå i en arbejdsmiljøorganisation.

  Arbejdsmiljøorganisationen omfatter alle ansatte på skolen.

  Alle ansatte, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere, medregnes.

  Arbejdsmiljøorganisation i 1. niveau

  På skoler med 10 - 34 ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i 1. niveau.

  Arbejdsmiljøorganisationen består af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand. Formanden skal kunne handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål.

  Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

  Hvis et eller flere medlemmer ikke er til stede, varetager de tilstedeværende arbejdsmiljøorganisationens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i medlemmers fravær, skal hurtigst muligt meddeles disse.

  En arbejdsmiljøorganisation i 1. niveau skal varetage både de strategiske, dvs. overordnede opgaver, og de operationelle, dvs. daglige opgaver.
   
   
  Årlig arbejdsmiljødrøftelse

  På skolermed arbejdsmiljøorganisation skal arbejdsgiveren hvert år i samarbejde med medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne

  1. tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år,

  2. fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller,

  3. vurderer, om det foregående års mål er nået og

  4. fastlægger mål for det kommende års samarbejde.

  Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

   Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

   Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

  Fakta om private grundskoler

  ”Skole” er et varmt emne i den politiske debat. De private skoler bliver ofte bragt ind i denne debat. Argumenterne kan af og til kan være værdiladede – og ovenikøbet uden hold i fakta.

  Publikationen ”Fakta om private grundskoler” (2019) indeholder fakta om de private grundskolers rammevilkår, økonomi, socioøkonomiske elevfordeling, fripladser, mønsterbrydere, elever med særlige behov, resultater og undervisningseffekt samt om forældrenes valg af skole.

  Læs: Fakta om private grundskoler (2019)

  Nye ansættelses- og lønaftaleskabeloner for ledere ved frie grundskoler. Læs mere.

  Ny overenskomst indgået med HK. Læs her

  Tilmeld dig nyhedsbrev >>

  Nyheder fra Danmarks Private Skoler

  Kommende kurser

  Ledelseskursus for gymnasieledelse og grundskoleledelse ved de private gymnasier
  D.8-9/9 i Svendborg

  Fyraftens-webinar for bestyrelsen og ledelsen
  D. 24/9

  Fyraftens-webinar for bestyrelsen og ledelsen
  D. 6.oktober

  Inklusionskonference
  D. 7/10 i København

  Budgetworkshop
  D. 3-4/11 i Hornstrup

  Budgetworkshop
  D. 11-12/11 i Korsør

  Se datoer for planlage kurser i 2020. Klik her

  Facebook

  Find skole >>

  Danmarks Private Skoler er organisation for private grundskoler, gymnasier, hf og studenterkurser fordelt over hele Danmark.

  Klik på kortet og få en liste over skolerne.