Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skolens formål

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • En privatskole skal, som fri selvejende undervisningsinstitution, have til formål at drive grundskole bl.a. iht. de bestemmelser, der gælder i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Det betyder bl.a. at der skal tilbydes undervisning fra 0. til og med 9. klasse trin, at der skal undervises indenfor en række bestemte fagområder, samt at undervisningen som minimum skal stå mål med den undervisning der gives i Folkeskolen.

  Staten fastsætter altså en række rammer og indholdskrav for privatskolen. Men derudover er det op til privatskolen selv, at definere hvordan undervisningen skal foregå, om det skal ske ud fra særlige pædagogiske eller ideologiske hensyn, eller om skolens formål og virke i øvrigt skal ske under hensyntagen til særlige ideer eller opfattelser.

  Skolens vedtægt har somregel en egentlig formålsparagraf, der kan definere privatskolens egenart eller pædagogiske opfattelse. Men det er bestyrelsens ansvar, at denne formålsparagraf efterleves, udvikles og i det hele taget virker i skolens dagligdag.

  Søren T. Lodahl

  Søren T. Lodahl

  Sekretariatschef

  3330 7929
  2961 7520

  Send sikker mail til Søren. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Skolen som organisation
  • Vedtægter
  • Opstart af nye skoler
  • Forældre- og elevsager