Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Personale

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Personale

  Lærerne, skoleleder og øvrige medarbejdere er naturligvis krumtappen i skolens undervisning og hverdag med eleverne og forældrene. Derudover er der ofte også tilknyttet en skolefritidsordning (SFO) med ansatte pædagoger. Ligeledes kan der være administrative medarbejdere, pedel, rengøringspersonale, køkkenpersonale m.v. ansat på skolen.

  Lønninger og ansættelsesvilkår for skolens personale fremgår af overenskomster, love og bestemmelser mv. som skolen skal forholde sig til.

  Skolen bestemmer selv, hvem den vil ansætte til at udføre opgaverne. Der er således ikke krav om, at medarbejderne har specifikke uddannelser. Det er alene op til skolens ledelse at vurdere, om pågældende har de fornødne kvalifikationer til fx at være lærer på netop denne skole. Til gengæld er der klare regler om aflønning og andre arbejdsvilkår.

  Skoleleder, lærere og børnehaveklasseleder

  Lærere, ledere og børnehaveklasseledere er omfattet af en overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Det er en forudsætning for at modtage tilskud fra staten, at skolen følger overenskomsten, uanset undervisernes baggrund og forudsætninger. Overenskomsten beskriver alle vilkår vedrørende løn og arbejdstid m.v. for personale, der underviser ved skolen.

  Pædagoger og SFO ansatte

  For ansatte i skolens fritidsordning er der også en overenskomst, som er indgået imellem Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation (BUPL) og Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier. Det er en tiltrædelsesoverenskomst, som skolen kan vælge at tiltræde og følge. Hvis en skole vælger ikke at følge denne overenskomst, er den ansattes vilkår reguleret af funktionærloven og den individuelle skriftlige ansættelsesaftale.

  Teknisk- Administrativt Personale (TAP)

  De ansatte, som ikke underviser eller er pædagoger, kaldes for det teknisk-administrative personale. Det er kontorpersonale, rengørings- eller servicemedarbejdere, pedeller, køkkenpersonale m.v. Der er indgået en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst for rengøringspersonale, køkkenmedarbejdere og tekniske medarbejdere (pedeller mv.) mellem Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier og Fagligt Fællesforbund (3F).

  Det er ikke et krav, at skolen følger tiltrædelsesoverenskomsten. I så fald skal de generelle ansættelsesretlige love og bestemmelser følges. Der er pt. ingen fælles tiltrædelsesoverenskomst for skolens administrative personale.

  Ansættelsesbreve

  Alle ansatte ved skolen har krav på et ansættelsesbrev. På vores hjemmeside alle relevante ansættelsesbreve. Foreningens sekretariat bistår gerne med rådgivning til udfyldelsen af ansættelsesbreve.