Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Elevernes demokratiske dannelse

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Demokratisk dannelse er på dagsordenen. Demokratisk dannelse er på alles læber. Men hvordan konkretiseres elevernes demokratiske dannelse i skolernes hverdag? Foreningen Danmarks Private Skoler og foreningen Danske Skoleelever har sammen udarbejdet denne publikation målrettet de frie grundskoler. Indholdet har dog også relevans for andre skoleformer. Publikationen udfolder begrebet ”Elevernes demokratisk dannelse”.

  Elevernes demokratiske dannelse spiller en væsentlig og konkret rolle i de frie grundskolers lovgivning. Der er i de senere år opstået et mere påtrængende krav om, at de frie grundskoler ikke bare varetager elevernes demokratiske dannelse, men også kan beskrive, hvordan det sker.

  Denne publikation er en hjælp til begge dele. Den giver en introduktion til væsentlige begreber, der er en del af grundlaget for at forstå, hvordan elevernes demokratiske dannelse udfoldes. Den giver også en række pejlemærker for, hvordan skolen forbereder, udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse i undervisningen og i hele dens virke.

  Danmarks Private Skoler og Danske Skoleelever har et fællesærinde med publikationen: Foreningerne opfatter forpligtende fællesskab, frihed og demokrati som grundlæggende værdier i vores samfund. Det samme er medborgerskab. For at kunne udøve medborgerskab, må man have viden om samfundet og om de grundlæggende rettigheder og forpligtelser, man har som borger. Man må samtidig have kompetencerne til at omsætte den viden til konkrete handlinger for at kunne varetage sine forpligtelser og gøre brug af sine rettigheder.

  Der findes mange måder at arbejde med frihed, folkestyre, rettigheder og demokratisk dannelse på i skolen. Men målet er i sidste ende at give eleverne evnen til selvbestemmelse over egne vilkår og holdninger, medbestemmelse i udformningen af vores samfund samt evnen til at kunne sætte sig i andres sted.

  Elevernes demokratiske dannelse

  Udgivet juni 2019 af

  Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier

  www.privateskoler.dk

  Danske Skoleelever

  www.skoleelever.dk

  Tekst og redaktion:

  Anne Stoustrup Jakobsen og Simone Dalsgaard


  Hent publikationen her:

  Elevernes demokratiske dannelse