Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Netværk og udviklingsforløb for lederteams

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Styrk dit lederskab gennem et ledernetværk med afsæt i et fælles kursusforløb.

  Danmarks Private Skoler ønsker at etablere netværk for lederteams, fordi al erfaring viser, at et konstruktivt samarbejde i lederteamet og en stærk relation til lederteams på andre skoler kan være afgørende for at lykkes og trives i jobbet som skoleledelse.

  Netværkene etableres med afsæt i et fælles kursusforløb, hvorigennem der skabes et fagligt og relationelt fundament for et tillidsfuldt ledernetværk.

  Vi opfordrer til at flere fra skolens lederteam deltager sammen, for at skabe størst værdi på skolerne efterfølgende.

  Du kan læse mere om forløbets formål og indhold her.

  Danmarks Private Skoler har indgået en aftale med ledelses- og organisationskonsulent, Lisbeth Qvortrup, om at varetage undervisningen på kurserne.

  Underviser

  Lisbeth Qvortrup har bl.a. en master i læreprocesser med speciale i ledelses- og organisationspsykologi fra Aalborg Universitet. Hun er uddannet proceskonsulent og har i mere end 25 år arbejdet på frie og private skoler. I 12 år som del af ledelsen.

  De seneste år har Lisbeth arbejdet som ledelses- og organisationskonsulent, fortrinsvis på frie skoler.

  Du kan finde Lisbeths CV her.

  Plan for forløbet

  Forløbet består af i alt 8 kursusdage fordelt over et år.

  For at skabe tid og rum til fordybelse afvikles kursusforløbet som tre moduler bestående af to dages internat med overnatning. Det skal samtidig bidrage til at udvikle relationerne mellem de deltagende teams med henblik på at skabe et fremtidigt tillidsfuldt netværkssamarbejde. Der vil være to enkeltdage som opstart på netværket, hvor Lisbeth deltager.

  2. marts 2021, dagsmøde
  11.-12. maj 2021, med internat OBS! ny dato
  23.-24. september 2021, med internat
  25.-26. november 2021, med internat
  27. januar 2022, dagsmøde

  Form

  Kursusdagene vil være en vekselvirkning mellem oplæg, aktiv involvering, dialog og egne praksiserfaringer. Det skal skabe mest muligt ejerskab for den personlige og den fælles ledelsesudvikling.

  Der vil blive tid til videndeling, fælles refleksion og gensidig inspiration på tværs af teamene. Der vil blive lagt op til, at der arbejdes med konkrete opgaver i egen praksis mellem modulerne og hjælp til efterfølgende at omsætte det lærte til praksis på skolen.

  Det vil være fokus på, at de deltagende lederteams lærer hinanden godt at kende. Der vil blive arbejdet med at skabe en fælles faglig og dialogisk referenceramme, som kan styrke netværksrelationen.

  Pris

  Hele forløbet koster: 18.000 kr. pr. person.

  Beløbet dækker 8 kursusdage, materialer, overnatning og forplejning.

  Kursusafgiften betales i to rater hhv. januar 2021 og januar 2022. 

  Sted

  Kursusdagene bliver afholdt på Haraldskær Sinatur Hotel & Konference

  Tilmelding

  Frist for tilmelding er d. 30. november 2020.

  Tilmeldingen er bindende.

  Antal

  Der er plads til 25 deltagere på kurset. 

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål vedrørende tilmelding og andre praktiske forhold, kan du rette kontakt til kursuskoordinator Tine Boholm Brandsborg på mail: eller tlf.: 3330 7928.

  Har du spørgsmål vedrørende forløbets indhold og formål, kan du rette kontakt til underviser Lisbeth Qvortrup på mail: eller tlf.: 2622 3133.