Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Vejledning: Den professionelle bekymring

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den professionelle bekymring – en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives

  Forening har deltaget i udarbejdelsen af vejledningen ”Den professionelle bekymring” til de frie skoler, der blev lanceret i september 2013. ”Den professionelle bekymring” er udarbejdet i samarbejde mellem de frie skolers foreninger, Social-, Børne- og Integrationsministeriet, KL og Undervisningsministeriet.

  Vejledningen vedrører indsats for børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte. Indholdet i vejledningen handler om underretningspligt og samarbejde med kommunerne om børn og unge.
  Hensigten er, at alle medarbejdere kender deres pligt og ansvar for børn og unge, der mistrives. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen opfordrer ledelser på de frie skoler til lokalt at sikre, at medarbejderne kender vejledningens indhold og budskab.

  Her på siden finder man links til følgende materiale til formidling af vejledningen på medarbejdermøder:

  Vejledning og materiale

  Den professionelle bekymring - en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte (pdf) 

  Gode råd til udarbejdelse af en underretning ved bekymring for en elev (pdf)

  Professional concern - a guide for private independent schools on children and young people who have welfare issues and are in need of special support (pdf)

   

  Materialer til medarbejdermøder til formidling af vejledningen Den professionelle bekymring:

  En PowerPoint-præsentation (pdf)

  Spørgsmål til gruppearbejde (pdf)

   

  I forbindelse med lanceringen af vejledningen blev der afholdt konferencer i København og i Århus. På konferencerne var der oplæg af undervisningsminister Christine Antorini, social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen, Ankestyrelsen, Børne- og Kulturchefforeningen, Socialchefforeningen, Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening og Efterskoleforeningen med efterfølgende debat. Ved konferencerne indgik blandt andet følgende budskaber:

  Underretningspligten er en personlig pligt, der går forud for tavshedspligten.

  Samarbejdet mellem de frie skoler og kommunerne er vigtigt. De har et fælles ansvar for børn og unge.

  SISO i Socialstyrelsen har mulighed for at hjælpe skolerne med at udarbejde en beredskabsplan for børn og unge, der mistrives.

   

  Materialet findes også på hjemmesiden på Styrelsens for Undervisning og Kvalitet.

  Heidi Andersen

  Heidi Andersen

  Konsulent

  3330 7934
  2085 4697

  Send sikker mail til Heidi. Klik her

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Overenskomstvaretagelse
  • Ferieregler
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesbreve


  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser

   Alle medarbejdere skal kende deres pligt og ansvar for børn og unge, der mistrives.