Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Nye ansættelses- og lønaftaleskabeloner for ledere ved frie grundskoler

  1. maj 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Der er nye skabeloner til brug for ansættelse af ledere ved frie grundskoler:

  Øverste leder
  Den ansatte øverste leder (skolelederen) skal have udarbejdet et opdateret ansættelsesbrev, ligesom der skal udarbejdes ny intervallønsaftale, såfremt der er aftaleændring i intervallønnen (f.eks som følge af det nye eller forhøjede interval).
  Aftaleskema i forbindelse med lønstigninger findes her.

  Øvrige ledere

  De ansatte øvrige ledere (viceskoleledere, afdelingsledere ved grundskolen og lign.) skal have udarbejdet et opdateret ansættelsesbrev, ligesom der skal beregnes en personligt udligningstillæg, som udgør forskellen mellem den eksisterende intervallønsaftale og den nye basisløn. Til brug for denne beregning kan benyttes følgende konverteringsberegner:

  Overgangsværktøj lederløn  

  Nyansatte

  Til nyansatte skal Ansættelsesbrev for ledere 2019  benyttes.

  --

  Der skal ikke udarbejdes nye aftaler i forbindelse med allerede indgåede aftaler om honorering for særlig indsats eller resultatløn.

  Lønaftaler skal fremadrettet ikke sendes til Frie Skolers Ledere, men underskrives af bestyrelsesformand/skoleleder og den pågældende leder.

  Såfremt der er spørgsmål kontakt: 

  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer

  Arkiv